logo

Biuro sprzedaży

ul. Północna 5/85 (piętro 9)
20-064 Lublin
(+48) 668 290 372
[email protected]

Północna 5 Sp. z o.o.
ul. Wiślana 8
00-317 Warszawa
KRS: 0000613594

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PÓŁNOCNA 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Wiślana 8, 00 -317 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000613594, REGON 364250663, NIP 525-26-56-174. W celu usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres [email protected]

Rozwiń